Oferta - opłaty środowiskowe

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Korzystaniem ze środowiska jest:

Stale zmieniający się system prawny w zakresie ochrony środowiska zobowiązuje przedsiębiorców do ciągłego śledzenia przepisów i dostosowywania ich do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferujemy stałe doradztwo, specyfikację wymagań prawnych do rodzaju działalności, prowadzenie za przedsiębiorcę obowiązujących sprawozdań, obliczeń i ewidencji takich jak:

Gwarantujemy poufność przekazywanych nam informacji, które wykorzystujemy do sporządzania wniosków, raportów, opracowań i sprawozdań.

Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług i przystępne ceny usług.
Faktury za opracowane wnioski wystawiamy dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub decyzji przez przedsiębiorcę od organu ochrony środowiska.

Dla stałych klientów udzielamy rabatów do 20%.

Powrót do oferty

© RO-EKO 2018